RELAXATIE

THERAPIE

Relaxatietherapie bij kinderen is een vorm van kinesitherapie. Het doel bestaat erin zelf actief tot een relaxatie-respons te komen. Dat betekent dat door technieken die je aangeleerd krijgt tijdens therapie, je na inoefening, zelf ten alle tijde en onafhankelijk van de situatie waarin je zelf verkeert, jezelf tot rust kan laten komen.

Relaxatietherapie begint vaak met bewustwording van het eigen lichaam en de eventueel aanwezige lichaamsspanning. Samen gaan we op zoek naar een manier die voor jou goed voelt om tot relaxatie te komen. De relaxatie-techniek word je aangeleerd en geleidelijk aan wordt het toepassen van de techniek opgebouwd met als doelstelling dat jezelf meer en meer in staat bent om los van de therapeut tot rust te kunnen komen. Naast het leren jezelf tot rust te brengen, is het erg belangrijk oorzakelijke psychologische factoren van de verhoogde spanning aan te pakken. Daarvoor is de samenwerking met de andere therapeuten in de praktijk vaak een meerwaarde en must. Omdat het voor jou als patiënt niet steeds eenvoudig is te weten of je al dan niet met verhoogde lichaamsspanning zit, kunnen volgende indicaties voor relaxatietherapie verhelderend zijn: (chronische) hyperventilatie (veelvuldig happen naar adem, druk op de borst, gevoel kortademig te zijn,…), problemen met in- en doorslapen, paniekaanvallen, continue pijnklachten, …

Voor deze vorm van kinesitherapie kan u per sessie een deel terugbetaling krijgen via uw mutualiteit. Een belangrijke voorwaarde is dat u voor de eerste sessie een voorschrift kinesitherapie bekomt bij uw behandelende arts. Binnen de praktijk werken wij als niet-geconventioneerde therapeuten. Hoeveel u precies terugbetaald krijgt, is afhankelijk van uw specifieke situatie (bijvoorbeeld al dan niet verhoogde tegemoetkoming). Deze informatie kan u normaal steeds opvragen bij u mutualiteit.

Praktijk voor zelfontplooiing

Dennenhof 37, 9080 Lochristi                                                                                                           ester@creatievetherapeutgent.be