KINESITHERAPIE

Binnen algemene kinesitherapie kunnen verschillende vormen van pijnklachten behandeld worden (bijvoorbeeld nek- of rugpijn). Na behandeling van deze klachten is het steeds de bedoeling tools mee te geven om dergelijke klachten in de toekomst te vermijden. De patiënt leert dus zelf actief zijn klachten preventief tegen te gaan.

Voor vormen van kinesitherapie kan u per sessie een deel terugbetaling krijgen via uw mutualiteit. Een belangrijke voorwaarde is dat u voor de eerste sessie een voorschrift kinesitherapie bekomt bij uw behandelende arts. Binnen de praktijk werken wij als niet-geconventioneerde therapeuten. Hoeveel u precies terugbetaald krijgt, is afhankelijk van uw specifieke situatie (bijvoorbeeld al dan niet verhoogde tegemoetkoming). Deze informatie kan u normaal steeds opvragen bij u mutualiteit.

Bent u zwanger? Gelieve dit voor de behandeling te melden.

Praktijk voor zelfontplooiing

Dennenhof 37, 9080 Lochristi                                                                                                           ester@creatievetherapeutgent.be