KINESITHERAPIE

BIJ KINDEREN

Kinesitherapie bij kinderen is een specifieke vorm van kinesitherapie waarbij in geval van een vertraagde (psycho)motorische ontwikkeling aan ontwikkelingsstimulatie wordt gedaan. Leerde jouw kind bijvoorbeeld later stappen, merk je op dat het moeilijker is voor jouw kind om nieuwe motorische vaardigheden (bijvoorbeeld fietsen) te verwerven of zijn er coördinatiemoeilijkheden op vlak van fijne of grove motoriek? Dan kan jouw kind bij ons verder geholpen en begeleid worden met het oog op een betere ontwikkeling.

Voor vormen van kinesitherapie kan u per sessie een deel terugbetaling krijgen via uw mutualiteit. Een belangrijke voorwaarde is dat u voor de eerste sessie een voorschrift kinesitherapie bekomt bij uw behandelende arts. Binnen de praktijk werken wij als niet-geconventioneerde therapeuten. Hoeveel u precies terugbetaald krijgt, is afhankelijk van uw specifieke situatie (bijvoorbeeld al dan niet verhoogde tegemoetkoming). Deze informatie kan u normaal steeds opvragen bij u mutualiteit.

Bent u zwanger? Gelieve dit voor de behandeling te melden.

Praktijk voor zelfontplooiing

Dennenhof 37, 9080 Lochristi                                                                                                           ester@creatievetherapeutgent.be